Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv

Feb 18, 2018

Pia Carlgren, näringslivsdirektör i Linköpings Kommun, summerar Näringslivsdagen 2018. Vi hör även några röster från deltagare. 


Feb 18, 2018

Alisa Basic är kontorschef på Plankontoret och Johanna Wiklander är stadsarkitekt på Linköpings Kommun. Vi pratar stadskärnor och vilken roll det spelar för företagandet och stadens attraktionskraft. Intervjun gjordes i samband med Näringslivsdagen 2018 i Linköping. 


Feb 18, 2018

NIRA Dynamics är världsledande när det gäller sensorlös däcktrycksövervakning på bilar. Johan Hägg är marknads- och försäljningschef och berättar om hur de lyckas ligga i framkant, om företagskulturen och hur de hittar personal. Intervjun gjordes i samband med Näringslivsdagen i Linköping 2018. 


Feb 18, 2018

Linköpings Kommun köper varor och tjänster för flera miljarder varje år. Vi pratar med Daniel Czitrom om hur företag kan sälja till kommunen. Intervjun gjordes i samband med Näringslivsdagen i Linköping 2018.


Feb 18, 2018

Mats Olsson jobbar med global omvärldsanalys på Kairos Future, Vi pratar om framtidsspaning, globala trender och att förändra sig. Intervjun gjordes i samband med Näringslivsdagen 2018 i Linköping. 

www.kairosfuture.com