Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv

Sep 29, 2016

Roshan Malalatunga är hotelldirektör över tre Scandichotell i Linköping. Han berättar om sin syn på ledarskap och sitt framgångsrecept.


Sep 29, 2016

Ungdomarna Oliver Aston & Alexander Ivehammar som startade ett s.k. sommarföretag i Linköping som fönsterputsare. Det gick så bra att det fick ihop startkapital till sitt kommande företag.


Sep 29, 2016

De utvecklade och säljer tepåsehållare, sommarföretagarna Christina Klein & Jeanette Strömberg.


Sep 29, 2016

De bakar sin egen framgång - Ebbalinneas konditori UF företagare


Sep 29, 2016

Retorik och kommunikation med Jörgen Rundgren